Mw. mr M. Hoekman-Haan is van oordeel dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. Tijdens het eerste gesprek zal worden gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Is uw inkomen en/of vermogen onvoldoende dan zal voor u een aanvraag om een vergoeding van de advocaat worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij beslissen of u wel of niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoeveel uw eigen bijdrage zal zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rvr.org.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand en u heeft geen rechtsbijstandsverzekeraar die uw kosten dekt dan geldt voor u het uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 200,–, exclusief btw. Aan u worden verder geen kantoorkosten in rekening gebracht. De werkzaamheden worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Bij uw maandelijkse nota treft u een gespecificeerde urenverantwoording aan.

Het kantoor is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden en kan dus geen derdengelden ontvangen.

Mw. mr M. Hoekman-Haan is van oordeel dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. Tijdens het eerste gesprek zal worden gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Is uw inkomen en/of vermogen onvoldoende dan zal voor u een aanvraag om een vergoeding van de advocaat worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij beslissen of u wel of niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoeveel uw eigen bijdrage zal zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rvr.org.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand en u heeft geen rechtsbijstandsverzekeraar die uw kosten dekt dan geldt voor u het uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 185,–, exclusief btw. Aan u worden verder geen kantoorkosten in rekening gebracht. De werkzaamheden worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Bij uw maandelijkse nota treft u een gespecificeerde urenverantwoording aan.

Het kantoor is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden en kan dus geen derdengelden ontvangen.